BATXILLERAT SOCIAL, CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC

 

 

Classes de reforç i classes per millorar nota de :

 

matemàtiques,  matemàtiques aplicades a les ciències socials, física, química, biologia i tecnologia i dibuix tècnic.

 

 

Classes individuals i en grup.