UNIVERSITAT

 

Fonaments de Matemàtica pr a l'Empresa : ADE , doble grau ADE - Turisme, ADE - Màrqueting.

 

Estadística